Értéktár

Települési Értéktárba felvett értékeink

Vöröstói Kálvária

A vöröstói Kálvária Barnag felé haladva, a falu délkeleti szélén emelkedő dombon áll. Tőle északra a mencshelyi-nagyvázsonyi út másik oldalán található a község temetője. A stációk két sorban, fő nézetükkel a tengelyre fordítottan egymással szemben állnak. A klasszicista stílusú stációk valószínűleg téglából épültek. Fedőlapjuk kőből készült, kovácsoltvas kereszttel. A jelenleg látható új képek mázas kerámiából készültek. A stációképeket úgy helyezték el, hogy a keresztutat járó hívő egyik oldalról a másikra keresztben halad. A stációk sorát sokszög alaprajzú, kupolás kápolna zárja. Belül az ajtóval szembeni déli falsíkon oltár, rajta fa szentségtartó. Az oltár felett újszerű Piéta kép, felette felirat: „Du Königin der Märtyrer Bitt für uns!” Az oltár alatt Szent Sír található, a  keleti és nyugati oldalán ablakok, alá padokat helyeztek. A kápolna az ünnepeken kívül zárva van. A Kálvária-dombról és a rajta felállított Golgotáról II. József 1783-85. évi katonai felméréseiből értesülünk először. Eszerint a falutól keletre háromkeresztes kálvária található. Az 1824 és 1846. évi egyházlátogatás szerint bár kápolna és stáció a Kálvárián nincsen, de áll ott öt fakereszt, mind az öt a megfeszített üdvözítőnek képével és még két fakereszt a két latornak képével. Sajnos a jegyzőkönyv a keresztek elhelyezéséről nem ír bővebben. A kálvária mai formáját az 1880-as években nyerte el. Népessy Károly helyi plébános 1882-ben jelentette az egyházmegyének, hogy hívei saját költségükön a kálváriát áthelyezték, s az átépítés költségeihez igénybe szeretnék venni annak alaptőkéjét, melyet az egyházmegye kezelt. Az átépített keresztút az 1910-es években már felújításra szorult. 1911-ben tatarozták a stációkat és a kaput, 1916-ban kicserélték a 14 stációképet. A régi, színevesztett faképek helyére festett bádogképek kerültek. A kápolna mellett álló két keresztet 1944-ben állították fel. A kálvária legutóbbi felújítására 1996-97-ben került sor, amikor rendbe hozták az építményeket, a stációkba mázas kerámia domborművek kerültek.

Vöröstói Pajtasor

Az udvarok végében teljes szélességet elfoglaló impozáns nagyméretű összefüggő pajtasor veszi körbe a falut. Az összeépített pajták körben védték a falut a széltől, a lókötőktől, a tolvajoktól.

Az udvarok végét hatalmas kettős szénapajta zárja le. A pajta előterében egybeolvadnak az udvarok, de mindegyik pajtának külön bejárata van. A zárt pajtasor határolta el az udvart, kijárattal az udvar és a szérű felé is. A nagyméretű pajtákba épített 8–10 számolásra, befogadására alkalmas istállót építettek, a másik oldalon a törekes és pelyvás fiókokat helyeztek el. Ez az ún. keresztcsűrös udvar. A zárt pajtasor kitűnő védelmet nyújtott az itt uralkodó északnyugati szél ellen is. Ezért e falu építkezése képviseli legegységesebben a német házak fejlődésének legmagasabb fokát.
Hírek
Galéria
Önkormányzat
Látnivalók
Kapcsolat
Készítette : www.leogroup.hu