Önkormányzat / Közzétételi lista

Közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 2011. évi CXII. törvény alapján

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

1.A közfeladatot ellátó szerv

 

• hivatalos neve: Vöröstó Község Önkormányzata

• székhelye, postai címe: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.

• telefon- és telefaxszáma: 06 30 375 1002

• elektronikus levélcíme: info@vorosto.hu

• honlapja: www.vorostó.hu

• ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

- Levelezési cím: 8291 Vöröstó Fő u. 58.

- Telefon: 06 30 375 1002

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése:

 

• Képviselő-testület

• Polgármester

• Képviselők

 

(Az egyes szervezeti egységek feladatait, Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő- testülete 6/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelete Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról tartalmazza)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv

 

• vezetője: Rákos Margit polgármester, Telefonszáma: 06 30 375 1002

elektronikus levélcíme: margit8@vipmail.hu

• egyes szervezeti egységek vezetői:

 

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal: Bárány Péter jegyző,

Telefonszáma: +36 88/506-790, elektronikus levélcíme: jegyzo@totvazsony.hu

 

Falugondnoki Szolgálat: Váradi Ákos falugondnok

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető:

 

• Vöröstó Község Önkormányzata: Rákos Margit polgármester, Telefonszáma:

06/30/375-1002, elektronikus levélcíme: margit8@vipmail.hu

 

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal: Bárány Péter jegyző,

Telefonszáma: +36 888/506-790 elektronikus levélcíme: jegyzo@totvazsony.hu

Falugondnoki Szolgálat: Váradi Ákos falugondnok

 

5. A Képviselő-testület létszáma: 3 fő, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

 

Rákos Margit polgármester (független),

Telefon.: +36 30/375-1002 elektronikus levélcíme:

margit8@vipmail.hu

 

Timmer Tamásné képviselő (független),

 

Leitold Tamás képviselő (független)

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek:

 

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

vezetője: Bárány Péter jegyző

székhelye, postai címe: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

telefon- és telefaxszáma: +36 88/506-790

elektronikus levélcíme: jegyzo@totvazsony.hu

honlapja: www.totvazsony.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

- Levelezési cím: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

- Telefon, fax: +36 88/506-790

 

 

Falugondnoki Szolgálat hivatalos neve: Vöröstó Község Falugondnoki Szolgálata

Váradi Ákos falugondnok székhelye, postai címe: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.

 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

 

Nincs

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány:

 

Vöröstóért Közalapítvány

székhelye: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.

postai címe: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.

alapító okirata: Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között

 

 

Vöröstói Alkonyderű Közalapítvány

székhelye: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.

postai címe: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.

alapító okirata: Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között

 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek:

 

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

vezetője: Bárány Péter jegyző

székhelye, postai címe: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

telefon- és telefaxszáma: +36 88/506-790

elektronikus levélcíme: jegyzo@totvazsony.hu

honlapja: www.totvazsony.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Levelezési cím: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

Telefon, fax: +36 88/506-790

 

  • alapító okirata: Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

 

Nincs

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

 

•Magyarország Alaptörvénye

•A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

•Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

•Vöröstó Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelete (Lásd a rendeletek között)

•Szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének,

továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)

 

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

 

  1. Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 

• a településfejlesztés,

• a területrendezés,

• az épített és természeti környezet védelme,

• a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,

• a csatornázás,

• a köztemető fenntartása,

• a helyi közutak, közterületek fenntartása,

• a köztisztaság, valamint a településtisztaság biztosítása,

• gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,

• közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,

• gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi-, a

szociális ellátásról, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról,

• a közösségi térbiztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,

• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésének és az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése.

 

B) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:

• az egészséges ivóvíz ellátásról,

• óvodai nevelésről,

• az általános iskolai oktatásáról és neveléséről,

• az egészségügyi és szociális alapellátásról,

• a közvilágításról,

• a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról

• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről

 

C) A helyi közszolgáltatások körében a képviselőtestület önként vállalt feladatként

gondoskodik:

 

• a településfejlesztésről,

• vízrendezés és csapadékvíz elvezetésről,

• a lakásgazdálkodásról,

• a szennyvízcsatornázásról,

• a közterületek fenntartásáról, a köztisztaság és településtisztaság biztosításáról,

• közösségi tér biztosításáról,

• közművelődési-, könyvtári feladatokról,

• gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról.

 

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok:

 

Államigazgatási ügyek

 

  1. Ügyintézés helye:

 

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

vezetője: Bárány Péter jegyző

székhelye, postai címe: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

telefon- és telefaxszáma: +36 88/506-790

elektronikus levélcíme: jegyzo@totvazsony.hu

honlapja: www.totvazsony.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

- Levelezési cím: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

- Telefon, fax: +36 88/506-790

 

Ügyfélfogadási rend: Hétfő, szerda, csütörtök: 8-12, 13-16 óra, péntek: 8-12 óra

 

A vezető neve, beosztása vezetője:

 

Bárány Péter jegyző

székhelye, postai címe: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.

telefon- és telefaxszáma: +36 88/506-790

elektronikus levélcíme: jegyzo@totvazsony.hu

honlapja: www.totvazsony.hu

Ügyfélfogadási rend: Előzetes időpont-egyeztetést követően

 

  1. Köztisztviselők

 

Bárány Péter

jegyző

Telefon: 88/506-790

Fax: 88/506-740

jegyzo@totvazsony.hu

 

Boncz Szilvia

pénzügyi ügyintéző
Telefon: 88/506-792
Fax: 88/506-740
penzugy@totvazsony.hu

Egyed Klára
pénzügy ügyintéző

Telefon: 88/506-792
Fax: 88/506-740

egyed.klara@totvazsony.hu

Törökné Inhof Ágota

pénzügyi ügyintéző
Telefon: 88/506-792
Fax: 88/506-740

inhof.agota@totvazsony.hu

 

Szilas Erika

adóügyi ügyintéző

Telefon:88/506-791

Fax: 88/706-740

ado@totvazsony.hu


Molnárné Mátyás Annamária
igazgatás,  kereskedelmi ügyek, telepengedélyek

Telefon: 88/506-790
Fax: 88/506-740
hivatal@totvazsony.hu

 

Nagyvári-Balta Adrienn

igazgatás

Telefon: 88/506-790
Fax: 88/506-740
igazgatas@totvazsony.hu

 

Miléné Varró Ildikó
anyakönyv vezetés, gyám- és szociális ügyek

Telefon: 88/506-793
Fax: 88/506-740

szoc-anyakonyvt@totvazsony.hu

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

 

Falugondnoki szolgálat

 

tartalma: Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelete

(Lásd a rendeletek között)

 

•a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj

mértéke, az abból adott kedvezmények: a Falugondnoki szolgálat szervezeti és

működési szabályzata (Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilván-tartások leíró adatai

 

(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

 

Nincs

 

6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

 

Nincs

 

7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:

 

Vöröstó Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelete (Lásd a rendeletek között)

 

A testületi szerv üléseinek helye: 8291 Vöröstó, Fő u. 58.

 

A testületi szerv ülésének jegyzőkönyveit lásd: a Jegyzőkönyveket

 

8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

 

 Lásd: a Rendelet-tervezeteket ill. www.njt.hu

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között, valamint az Aktuális hírek, információk között

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

 Lásd: Aktuális hírek, információk között

 

11 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

 

Lásd: Aktuális hírek, információk között

 

12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy azinformációs jogokkal foglalkozó személy neve:

 

Szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (Lásd a szabályzatok, nyilvántartások között)

 

13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

 

Nincs

 

14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

 

Nincs

 

15. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

 

Nincs

 

16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

 

Nincs

 

17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

 

Nincs

 

III. Gazdálkodási adatok

 

1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

- Az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet lásd: a rendeletek között

- Az Önkormányzat zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet lásd: a rendeletek között

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

 

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, lásd: a rendeletek között

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

 

Az Önkormányzat által a helyi Civil Szervezetek számára kiírt pályázat eredményét lásd a szabályzatok, nyilvántartások között.

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai

 

lásd: a Szerződések között.

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

 

Nincs

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

 

Nincs

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződéseket lásd:

 

Megvalósult Pályázatok között

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

 

•Az éves közbeszerzési tervet lásd a szabályzatok, nyilvántartások között

•Az ajánlatok elbírálásáról és a megkötött szerződésekről szóló összegzést lásd a

Közbeszerzési adatok között

 


Hírek
Galéria
Önkormányzat
Látnivalók
Kapcsolat
Készítette : www.leogroup.hu