Az eredetileg szent Kozma és Damján tiszteletére szentelt templomot már 1121-ben említik, és 1550-ben még fennállt. Később nagy a valószínűsége annak, hogy a törökök felégették. Ez nem volt nehéz, ugyanis fából készült, fazsindelyes tetővel és toronnyal, melynek 3 harangja volt, belül meszelt fallal, és egy oltárral. Az új telepesek 1746-ban ezt a templomot renoválták. 

A jelenlegi templom a régi helyén épült barokk stílusban. Az előkészítő munkák 1824-ben kezdődtek, az alapkövét 1825 március 14-én rakták le. 208 ember ásta ki a templom alapjait 349 ember vágta a fát és mindent saját kezűleg készítettek elő. 

Az építkezést 1825 április 5-én kezdték el. Nem volt ugyan még befejezve, de az első misét már november 1-én megtartották, innen ered a jelenlegi búcsúünneplés. A téglákat a faluban a temető mögött égették, csaknem 22 000 darabot. Az építkezéshez a szomszédos települések is hozzájárultak: Aszófő 134 000 db, Magyarbarnag 4750 db, Örvényes 2809 db , Nagyvázsony 1150 db téglát adot, míg Németbarnag 859 db téglát és 18 500 párkánytéglát. Az építést többnyire a falu lakói végezték. Ebben az időben még több mint 400-an lakták, s a kisgyerekeket kivéve szinte mindenki dolgozott a templom építkezésén. 

A követ a községi robotosok fejtették (336 köböl) és 2064 kocsi homokot használtak fel hozzá. A faanyagot a pulai nagyerdőből hozták 864 kocsival. Az építkezéshez 2 555 mérő meszet használtak fel, a 40 mázsa vasalási anyagot a falu adta.

1826 május 21-én tették fel a torony bearanyozott keresztjét és a réz golyót. Az aranyozás 176 Ft-ba került. 

A kőművesek 1826 július 15-én végeztek, 2521 napszám ment rá. A pénzbeli költségeket a templom pénztárából rendezték, a földesúr 4000 váltóforintot adott hozzá. Az összes költség 90.000 Ft volt. 

A mai napig is látható oltárképet – Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása – Zichy-Ferraris Ferdinánd kegyuraság felesége gróf Széchenyi Zsófia festette Bécsben. A képet 1826. június 10-én Ernhöffer János és Leitold András hozta el a faluba, így a templom védőszentje ez újabbra változott, a búcsúünneplése azonban Mindenszentek maradt.  

A templomot 1826 augusztus 1-én szentelte fel Padányi Biró Márton veszprémi püspök.

Az orgonát Fischer János keszthelyi orgonaépítő készítette 1833-ban, ára 1450 Ft volt.

A templombelső hossza 30 m, a szentély, a hajó, a sekrestye összesen 325 m2. A padok 1827-ben készültek tölgyfából.

1854 szeptember 9-én a plébánia, a mesterlak, a templomtorony a községház kivételével az egész falu porrá égett. A tűzvész nyomai a kórus, a torony, a padlástér lépcsőin ma is láthatók.

A tűzvész után báró Todesco, vázsonyi földesúr hozzájárulásával készült el a jelenlegi tető.