Vöröstó egyik legkiemelkedőbb természeti, tájhasználattal kapcsolatos értéke a falu belterületétől délkeletre eső egykori fás legelő, helyben használt néven őstölgyes területe. A korábban legelőként hasznosított területen ma részben beerdősülve, cserjék és egyéb fák között találhatók meg a nagyméretű, idős csertölgy, molyhostölgy példányok. A fák egy része egészséges, több pusztulófélben lévő egyed, illetve már elhalt fa szegélyezi utunkat. A holtfának fontos szerepe van az erdőben, búvó- és élőhely számos faj számára. 

A hagyásfás legelő (déllő) egykori állapota, képe jól követhető korábbi légifelvételek (fentrol.hu) segítségével. Az egyes fák méretes lombkoronái szépen kivehetők a képekről. 

(fentrol.hu) segítségével. Az egyes fák méretes lombkoronái szépen kivehetők a képekről. 

Az 1:10000 méretarányú, pár évtizede készített topográfiai térképszelvényen jól érzékelhető még a szabadon álló állapot.